Ontruimingsplattegronden

Quiverté Beveiligingen kan bij de aangelegde brandmeldinstallatie(s) voor u ook bijbehorende ontruimingsplattegronden leveren. Een ontruimingsplattegrond bevat alle vluchtroutes, (nood)uitgangen, brandbestrijdingsmiddelen, handbrandmelders en reddingsmiddelen die aanwezig zijn in het pand. Ook bevat de plattegrond instructies over hoe te handelen bij brand of ongeval.

OntruimingsplattegrondenIn het bouwbesluit 2012 en de Arbowet is vastgelegd dat elk pand waar een brandmeldinstallatie aanwezig is, over een ontruimingsplattegrond moet beschikken.  De plattegronden moeten jaarlijks worden herzien, en zo nodig, bijgewerkt.  Quiverté levert ontruimingsplattegronden die voldoen aan de NEN-1414 en de NEN-EN-ISO-7010 ontruimingsstandaard.

Voor een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact met ons opnemen voor een afspraak.