Nieuws

Hieronder vindt u nieuws over een aantal nieuwe producten of diensten die Quiverté ook aanbiedt.


bedienpaneel aanbieding, Internet of Things applicatie

Internet of Things in beveiliging

Internet of Things is de ontwikkeling waar apparaten in verbinding staan met internet en zo onderling kunnen communiceren. Dit maakt het voor de apparatuur bijvoorbeeld gemakkelijker om hun functioneren te optimaliseren zonder menselijke tussenkomst, denk hierbij aan een slimme thermostaat. Een ander veelvoorkomend voorbeeld van Internet of Things zijn de smart homes, waarbij het gehele huis met de telefoon of tablet te bedienen is.

Het is eenvoudig om ook uw leefomgeving te optimaliseren met behulp van Internet of Things. De centrales met IP aansluiting die Quiverté Beveiligingen gebruikt zijn hier bij uitstek geschikt voor. Met deze centrales kunnen honderden sensoren / aktoren gekoppeld worden met het internet en via een speciale app bediend worden. Ook KNX modules zijn aan te sluiten of uit te leren hiervoor.

Ook de beveiliging van uw woning of bedrijfspand kan zo worden beheerd. Bij alarmmeldingen of gebeurtenissen kan er een push bericht worden verstuurd naar uw smartphone. Via uw smartphone (Android en Apple) of Windows applicatie kunt u de beveiliging beheren en aansturen.

Kijk ook hier voor het beheren van uw camerabewaking.


Quiverté vrijwel energie neutraal

Bij Quiverté Beveiligingen streven wij ernaar om ons bewust te zijn van energieverbruik. Door een aantal ondernomen stappen proberen wij dit verbruik zo veel mogelijk te verkleinen en/of te compenseren.

In de afgelopen jaren heeft Quiverté een aantal zonnedaken aangelegd om zoveel mogelijk energie op te wekken ter compensatie van het energieverbruik van het kantoorpand en de serviceauto’s.

Op dit moment hebben wij (verspreid over verschillende daken) totaal 25 KW piek vermogen aan zonnepanelen liggen. Dit is goed voor een jaarlijkse opbrengst van ca 25.000 KWh.
Hiermee wordt het volledige energieverbruik van ons kantoorpand en drie serviceauto’s gecompenseerd.

Hiernaast werken wij zoveel mogelijk regionaal. Met behulp van een routeplanning gebaseerd op postcodes rijden wij bovendien zo efficiënt mogelijk waardoor het aantal reiskilometers beperkt blijft. Dit is beter voor het milieu en verlaagt ook de voorrijkosten tot een minimum.

Tot slot kiezen wij voor de meest energiezuinige apparatuur bij het installeren van beveiligingssystemen. De eigenaar heeft hierdoor amper meer stroomkosten en bij vervanging van bestaande apparatuur wordt het energieverbruik zelfs minder dan voorheen. Door deze energiezuinige systemen kunnen ook de noodvoeding accu’s zo beperkt mogelijk blijven.


Slimme camera met live view applicatieslimmecamera
De slimme camera met High-Definition laat zien wat er in uw huis gebeurt op het moment dat u een alarmmelding krijgt. Hierdoor kunt u zien of er sprake is van inbraak of van een eventuele bedieningsfout of vals alarm, bijvoorbeeld veroorzaakt door uw huisdier. De slimme camera wordt naar keuze ingeschakeld wanneer het beveiligingssysteem ook is ingeschakeld, of staat altijd stand-by.

Wanneer de camera beweging detecteert, en er een alarmmelding wordt afgegeven, zal de camera enkele foto’s maken van de situatie. De camera bepaalt met behulp van infrarood wanneer het bewegende object zich binnen het blikveld bevindt en maakt zo altijd rake foto’s. Deze foto’s worden vervolgens direct naar u toegestuurd per mail. Zo kunt u direct de juiste actie ondernemen.

Bij de slimme camera hoort ook een applicatie die geïnstalleerd kan worden op uw smartphone of tablet. Deze app werkt zowel met iOS als met Android. Via uw smartphone of tablet kunt u live meekijken en -luisteren met de slimme camera. Met uw toestemming kan ook de meldkamer meekijken met de slimme camera, zij kunnen, indien nodig, relevante informatie doorgeven aan de politie. Met deze applicatie is de slimme camera zelfs als babyfoon op afstand te gebruiken.

De slimme camera kan zowel overdag als ’s nachts heldere beelden maken met behulp van een infrarood LED licht. In de camera kan een SD kaart worden geplaatst met een capaciteit tot 64 GB. Het beeldmateriaal van de slimme camera wordt 72 uur bewaard en u kunt dit ten alle tijden terug kijken. Dit zorgt ervoor dat u achteraf  samen met de politie de inbraak kunt bekijken. De slimme camera kan worden gekoppeld met elk bestaand inbraakbeveiligingssysteem. De camera kan eenvoudig worden geïnstalleerd via het huidige inbraakbeveiligingssysteem.

 


Handzame applicatie voor het bedienen van uw alarmsysteem

Om het bedienen van het alarmsysteem gemakkelijker te maken wordt u een applicatie aangeboden waarmee u op afstand uw alarmsysteem veilig in of uit kunt schakelen. Hiermee heeft u altijd de controle over uw alarmsysteem en valt gemakkelijk te controleren of het alarmsysteem is ingeschakeld op het moment dat u niet aanwezig bent. Ook is er de mogelijkheid componenten apart van elkaar uit te schakelen, mocht u bijvoorbeeld alleen een bepaalde ruimte willen in- of uitschakelen dan is dit mogelijk.

alphatronics_appDe applicatie is voor zowel Android (2.3.3 of hoger) als iOS (6.1 of nieuwer) beschikbaar op de smartphone of tablet. De bediening van de applicatie  werkt volgens de vertrouwde manier van het normale bedieningspaneel. De verbinding tussen het alarmsysteem en de applicatie is optimaal beveiligd. Om deze applicatie te gebruiken is een update van uw alarmsysteem vereist, de benodigde tijd en kosten hiervan zijn afhankelijk van de ouderdom van uw systeem.

 


Ontruiming met gesproken mededeling

Melder met toonsignaal en gesproken mededeling een B/PLUS systeem van Protec.

Protec Brandbeveiliging bracht in 2002 een alarmsignaalgever op de markt die wordt aangesloten op de brandmelderringlus. De door Protec ingezette trend heeft geresulteerd in een vermelding in de nieuwe NEN 2535-2009, artikel 7.3.1. Dit type alarmgever wordt geïntegreerd in de melder.

Voor elk type onraad gaan verschillende alarmen af die elk hun eigen klank hebben. Denk hierbij aan het algemene calamiteitenalarm dat elke eerste maandag van de maand wordt getest. Hiernaast zijn er ook de signalen van hulpdiensten, zoals ambulance, politie en brandweer. Het brandalarm heeft een eigen onderscheidend signaal in Nederland dat slow whoop heet. Uit onderzoek blijkt dat ruim 95 procent van de Nederlanders niet het type gevaar herkent, waarvoor de toonsignalen hem waarschuwen.

Andere onderzoeken tonen ook aan dat brandalarmen met toonsignaal door de meeste mensen lange tijd worden genegeerd. Een brandalarm met gesproken mededeling heeft een veel beter effect. Ontruimingen gaan bij een installatie met gesproken mededeling sneller en efficiënter en hierdoor veiliger.

Onderzoeken

Er zijn diverse onderzoeken die aantonen dat veel mensen niet vluchten na het horen van het brandalarm. Het Amerikaanse Society of Fire Protection Engineers zegt hierover: hoewel het vaak wordt verondersteld dat bij het horen van het alarmsignaal of het waarnemen van wat rook bewoners het gebouw onmiddellijk verlaten door de dichtstbijzijnde uitgang, geeft de analyse van menselijk gedrag in bepaalde situaties een compleet ander beeld. Vertragingen alvorens te beslissen om te evacueren, tijd verliezen door op zoek te gaan naar anderen of het verzamelen van persoonlijke bezittingen, evenals pogingen om te komen tot de brandbestrijding, zijn gedragingen die herhaaldelijk zijn waargenomen.

Gesproken melding

In Nederland is een alarminstallatie met een omroepinstallatie voor gesproken mededelingen alleen vereist in grote gebouwen en gebouwen met veel aanwezigen. De norm voor ontruimingsinstallaties onderscheidt A-en B-systemen. Een B-systeem is een standaardsysteem met uitsluitend toonsignalen en is tegenwoordig meestal geïntegreerd in het brandmeldsysteem. Een A-systeem is een aparte installatie voor geluidsweergave en voorzien van luidsprekers, versterkers, panelen en microfoons. Dit systeem heeft een apart kabelnet nodig om de 100 V luidsprekers te voeden.

De snelheid van evacuatie bij brand en daarmee de veiligheid van mensen wordt dus primair bepaald door de omvang van het gebouw en het aantal aanwezige personen. De kosten die zijn verbonden aan een ontruimingsalarminstallatie spelen hierbij een niet verwaarloosbare rol. Het is fundamenteel onjuist de veiligheid van de mensen te koppelen aan de omvang van een gebouw en het aantal personen. Studies tonen aan dat bij vrijwel elk gebouw, ongeacht de omvang en het aantal aanwezigen een ontruimingsalarmeringsinstallatie ondersteund door gesproken mededeling veiliger is.

Gesproken mededeling

Twee jaar geleden zag Protec Fire Detection PLC in dat het voor de veiligheid van mensen in gebouwen noodzakelijk was een nieuw type brandmeldsysteem te ontwikkelen. Het systeem moet naast toonsignalering tevens de mogelijkheid hebben een gesproken mededelingen af te geven. Dit systeem mag niet veel extra kosten en installatie-aanpassingen met zich meebrengen, maar moet wel voor een optimaal verstaanbare mededeling zorgen. Protec heeft een multifunctionele brandmelder ontwikkeld. Naast multisensor brandmeldtechniek bevat deze melder een alarmsignaalgever geschikt voor toonsignalen en gesproken mededelingen. Protec stond hierbij voor een grote uitdaging. De ontwikkelaars moesten de optimale balans vinden tussen voldoende geluidsdruk met een optimale spraakverstaanbaarheid. Naast een mededeling bij brand moest het systeem ook in staat zijn een testboodschap weer te geven, evenals een tekst die gebruikt kan worden bij een alarmoefening door de BHV.

Optimale balans

Protec noemt de melder met toonsignaal en gesproken mededeling een B/PLUS systeem. Een B/PLUS systeem heeft geen apart kabelnet nodig en wordt gevoed door de melderringlus van het brandmeldsysteem. De B/PLUS systemen zijn niet uitgerust met microfoons want zij werken met vooraf opgenomen gesproken mededelingen. Een belangrijk verschil met een A-systeem is dat de geluidsweergave gebeurt met een kleine in de melder geintegreerde signaalgever. Naast een mededeling bij brand is het systeem ook in staat een testboodschap weer te geven, evenals een tekst die gebruikt wordt bij een alarmoefening door de BHV. Brandalarm met gesproken mededeling is uitermate geschikt voor het ontruimen van kantoorgebouwen, hotels, gebouwen voor zorginstellingen en instellingen voor opvang, onderwijsgebouwen en kleinschalige winkelcentra. Grote winkelcentra, industriële objecten en ruimten met een hoog niveau aan achtergrondlawaai zijn minder geschikt om met dit systeem. Daar is een A-ontruimingsalarmeringsinstallatie meer op zijn plaats. Deze nieuwe techniek biedt installateurs de mogelijkheid om een alarmeringsinstallatie met gesproken mededeling aan te bieden voor gebouwen met een omvang kleiner dan tienduizend vierkante meter en waar minder dan duizend personen aanwezig De vraag is uiteindelijk: wat betekent de gesproken mededeling voor de installateur?

Een installatie met een alarmsignaalgever in de brandmelder kan voor relatief lage kosten aangelegd worden. Er is immers geen aparte bekabeling en ontruimingscentrale nodig met versterkers en voedingen. Daarnaast blijft het systeem flexibel. Op elke gemonteerde meldersokkel kan een melder met of zonder gesproken mededeling worden geplaatst. Aanpassingen aan het aanwezige kabelnet zijn daardoor niet meer noodzakelijk.